tuan

Cac buoc thiet ke, xay dung 1 trang web

tuan 7 năm, 7 tháng, 23 ngày, 23 giờ, 40 phút, 4 giây 1 775
Các pro chỉ giúp thứ tự các bước để thiết kế, xây dựng 1 trang web với. Ví dụ như để làm 1 website thì cần phải làm gì như thiết kế giao diện...., cần tạo các CSDL gì, thư mục gì,....
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 7 tháng, 23 ngày, 19 giờ, 3 phút, 2 giây

- Đưa ra ý tưởng, từ đó xây dựng mô hình hệ thống (gồm các chức năng bạn cần ở trang web) 

- Từ mô hình bạn tạo ra giao diện theo ý muốn (màu sắc chủ đạo, bố trí các module, menu v.v..)

- Tạo CSDL

- Code (bao gồm cả CSS giao diện)

 1