tuan

Cac buoc thiet ke, xay dung 1 trang web

tuan 7 năm, 6 tháng, 7 ngày, 15 giờ, 34 phút, 24 giây 1 758
Các pro chỉ giúp thứ tự các bước để thiết kế, xây dựng 1 trang web với. Ví dụ như để làm 1 website thì cần phải làm gì như thiết kế giao diện...., cần tạo các CSDL gì, thư mục gì,....
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 7 ngày, 10 giờ, 57 phút, 23 giây

- Đưa ra ý tưởng, từ đó xây dựng mô hình hệ thống (gồm các chức năng bạn cần ở trang web) 

- Từ mô hình bạn tạo ra giao diện theo ý muốn (màu sắc chủ đạo, bố trí các module, menu v.v..)

- Tạo CSDL

- Code (bao gồm cả CSS giao diện)

 1