bin_1991

be khoa 30 ngay ilus cs5

bin_1991 7 năm, 7 tháng, 8 ngày, 10 phút, 43 giây 1 1572
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Love Mail
Love Mail 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 18 giờ, 34 phút, 27 giây

http://www.mediafire.com/?a73589n50o1440m

pass: tech24.vn

hoặc key

1325-1099-4152-7895-9088-8868 
1325-1647-8488-9400-4271-2681 
1325-1280-6625-7950-4296-0771
1325-1092-9081-2410-6042-8762 
1325-1779-0898-7896-2721-2493 
1325-1090-4492-0328-4845-6295
1. Giải nén file tải về.
2. Sau đó mở file Set-Up.exe.
3. Bắt đầu cài đặt
4.Click vào Accept khi màn hình cài đặt hiện lên5. Chọn 'Install this product as a trial'. Chọn ngôn ngữ và click Next. 
6. Chương trình sẽ cài đặt và đợi tới khi hoàn thành
7. Nếu chương trình đề nghị đóng các trình duyệt và yahoo thì đóng tất cả lại, sau đó nhân Continue để cài đặt tiếp

8.Click Done9. Mở Keygen.exe và Click Patch Hosts File.

10. Chọn Adobe Master Collection CS5 từ chương trình keygen và đánh tên bất kỳ(nhớ đánh không dấu nhiều hơn 4 ký tự) . Sau đó copy serial (Ctrl+C).

11. Tiếp tục mở Illustrator vừa cài đặt, chương trình sẽ đề nghị điền serial. Chọn Provide a serial number và dán serial bạn vừa copy bên trên Nếu đúng click vào continue
12. Bây giờ bạn có thể sử dụng rồi.

Nếu các bạn điền key bị lỗi thì làm các bước sau:


1. Mở notepad.
2. Sau đó chọn File -> chọn Open và dán đường dẫn sau: C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts và click open Hoặc có thể vào ổ C theo đường dẫn đó và mở với nottpad

3. Và copy dán xuống dưới cùng dòng này

127.0.0.1 activate.adobe.com

4. Sau đó save lại và active lại 1 lần nữaNếu các bạn gặp vẫn lỗi INVALID SERIAL NUMBER PROBLEM


Thì làm theo hướng dẫn dưới đây. Có thể làm luôn sau khi cài, khỏi phải nhập key gì cả.

Tải file amtlib.dll rồi copy dán đè vào file amtlib.dll ở đường dẫn sau C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS5\Support Files\Contents\Windows


Tải file amtlib.dll tại đây dành cho bản 32 bit:
http://www.mediafire.com/download.php?7wtidi3mm2rkfm4
pass: tech24.vn

Download Crack 64-bit
Free File Hosting, Online Storage &amp File Upload with FileServe
pass: tech24.vn


 1