Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

banh_te 02

banh_te

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 15/04/12

Tên đăng nhập: banh_te

Email: luongmanhduc@gmail.com