thuyan

Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup do cầu thủ nào ghi?

thuyan 5 năm, 11 tháng, 20 ngày, 7 giờ, 24 phút, 41 giây 0 901

Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup do cầu thủ nào ghi?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời