vũ đình tuyên

bạn có sơ đồ máy samsung galaxy s i897 không?

vũ đình tuyên 7 năm, 4 tháng, 29 ngày, 23 giờ, 20 phút, 4 giây 0 1959

mình có con galaxy s i897 bị mất chân công tắc nguồn ? hiện đang sửa mà không được vì không có sơ đồ của máy. ADMIN nếu có gửi cho mình với nhé địa chỉ gmail: tuyen.jep.com@gmail.com

Trả lời câu hỏi
0 trả lời