thuyan

Ai là người thiết kế ngôn ngữ lập trình Pascal chuẩn?

thuyan 5 năm, 10 tháng, 16 ngày, 1 giờ, 40 phút, 11 giây 1 557
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 5 năm, 10 tháng, 16 ngày, 1 giờ, 37 phút, 44 giây

Niklaus Wirth.

 1