thuyan

Ai là người thiết kế ngôn ngữ lập trình Pascal chuẩn?

thuyan 6 năm, 2 tháng, 24 ngày, 18 giờ, 54 phút, 23 giây 1 584
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 6 năm, 2 tháng, 24 ngày, 18 giờ, 51 phút, 56 giây

Niklaus Wirth.

 1