nguyen minh tri

ai jiup minh` cai` linux voi minh` lam bootrom cho ebook hay cai mail cung~ dc thank may' bac nhieu`

nguyen minh tri 7 năm, 9 tháng, 16 ngày, 1 giờ, 20 phút, 20 giây 0 948
Trả lời câu hỏi
0 trả lời