thuyan

Ai được mệnh danh là con người thép của nước Nga?

thuyan 4 năm, 11 tháng, 19 ngày, 21 giờ, 24 phút, 3 giây 1 4028
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 11 tháng, 19 ngày, 21 giờ, 23 phút, 24 giây

 

Stalin

 1