nguyen thi hue

ai đó chỉ giúp mình tài liệu học cách phát âm tiếng anh,cũng như cách tập cơ miệng dể phát âm dúng nữa.Thanks

nguyen thi hue 7 năm, 8 tháng, 7 ngày, 47 phút, 57 giây 3 699
Trả lời câu hỏi
3 trả lời
Hong Linh
Hong Linh 7 năm, 8 tháng, 3 ngày, 8 giờ, 36 phút, 52 giây

Vào trang ebooktienganh.com bạn nhé. Trong đây rất nhiều sách, audio và video. Thân.

dep trai
dep trai 7 năm, 8 tháng, 6 ngày, 1 giờ, 25 phút, 4 giây

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8Dc+c%C3%A1ch+ph%C3%A1t+%C3%A2m+ti%E1%BA%BFng+anh&source=web&cd=1&ved=0CGsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftailieu.vn%2Ftim-kiem%2Ftai-lieu%2Fh%25E1%25BB%258Dc%2520c%25C3%25A1ch%2520ph%25C3%25A1t%2520%25C3%25A2m%2520trong%2520ti%25E1%25BA%25BFng%2520anh.html&ei=B1uzT_PmMYyeiQfTs-SLCQ&usg=AFQjCNGpXom-hFC-iJSC1Kh-G5Mrll8P2w

dep trai
dep trai 7 năm, 8 tháng, 6 ngày, 1 giờ, 25 phút, 36 giây

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8Dc+c%C3%A1ch+ph%C3%A1t+%C3%A2m+ti%E1%BA%BFng+anh&source=web&cd=1&ved=0CGsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftailieu.vn%2Ftim-kiem%2Ftai-lieu%2Fh%25E1%25BB%258Dc%2520c%25C3%25A1ch%2520ph%25C3%25A1t%2520%25C3%25A2m%2520trong%2520ti%25E1%25BA%25BFng%2520anh.html&ei=B1uzT_PmMYyeiQfTs-SLCQ&usg=AFQjCNGpXom-hFC-iJSC1Kh-G5Mrll8P2w

 1