nguyen thi hue

ai đó chỉ giúp mình tài liệu học cách phát âm tiếng anh,cũng như cách tập cơ miệng dể phát âm dúng nữa.Thanks

nguyen thi hue 7 năm, 5 tháng, 1 ngày, 9 giờ, 19 phút, 26 giây 3 676
Trả lời câu hỏi
3 trả lời
Hong Linh
Hong Linh 7 năm, 4 tháng, 27 ngày, 17 giờ, 8 phút, 22 giây

Vào trang ebooktienganh.com bạn nhé. Trong đây rất nhiều sách, audio và video. Thân.

dep trai
dep trai 7 năm, 5 tháng, 9 giờ, 56 phút, 34 giây

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8Dc+c%C3%A1ch+ph%C3%A1t+%C3%A2m+ti%E1%BA%BFng+anh&source=web&cd=1&ved=0CGsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftailieu.vn%2Ftim-kiem%2Ftai-lieu%2Fh%25E1%25BB%258Dc%2520c%25C3%25A1ch%2520ph%25C3%25A1t%2520%25C3%25A2m%2520trong%2520ti%25E1%25BA%25BFng%2520anh.html&ei=B1uzT_PmMYyeiQfTs-SLCQ&usg=AFQjCNGpXom-hFC-iJSC1Kh-G5Mrll8P2w

dep trai
dep trai 7 năm, 5 tháng, 9 giờ, 57 phút, 6 giây

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=t%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8Dc+c%C3%A1ch+ph%C3%A1t+%C3%A2m+ti%E1%BA%BFng+anh&source=web&cd=1&ved=0CGsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftailieu.vn%2Ftim-kiem%2Ftai-lieu%2Fh%25E1%25BB%258Dc%2520c%25C3%25A1ch%2520ph%25C3%25A1t%2520%25C3%25A2m%2520trong%2520ti%25E1%25BA%25BFng%2520anh.html&ei=B1uzT_PmMYyeiQfTs-SLCQ&usg=AFQjCNGpXom-hFC-iJSC1Kh-G5Mrll8P2w

 1