Love Mail

Ai chỉ giúp tôi cách tạo blog cá nhân trên Yahoo không? Tôi xin cảm ơn nhiu nhiu!

Love Mail 7 năm, 8 tháng, 9 ngày, 11 giờ, 30 phút, 44 giây 1 560
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 5 tháng, 28 ngày, 14 giờ, 57 phút, 13 giây

Thì bạn cứ vô http://vn.360plus.yahoo.com/ mà tạo bình thường thôi,sau đó điiền đầy đủ thông tin mà nó yêu càu thế là xong ngay

 1