Dinh Huu Nghia

Adobe Bridge CS6 Báo lỗi không vào được Camera Raw "Bridges parent application is not active" có cáh nào gíup

Dinh Huu Nghia 7 năm, 10 tháng, 12 ngày, 21 giờ, 17 phút, 15 giây 3 3782
Trả lời câu hỏi
3 trả lời
Dinh Huu Nghia
Dinh Huu Nghia 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 49 phút, 49 giây

tôi nghĩ ra cách rồi, nếu có thể bạn cài thêm Premier Pro cua adobe đó rồi rack là được

Dinh Huu Nghia
Dinh Huu Nghia 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 49 phút, 50 giây

tôi nghĩ ra cách rồi, nếu có thể bạn cài thêm Premier Pro cua adobe đó rồi rack là được

trung hieu
trung hieu 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 22 giờ, 36 phút, 37 giây

bạn ơi bạn đã sửa được lỗi đó chưa vậy mình cũng đang bị lỗi đó mà không sửa kiểu gì đây..nếu biết bảo mình với nhé..thanks...

 1