Dinh Huu Nghia

Adobe Bridge CS6 Báo lỗi không vào được Camera Raw "Bridges parent application is not active" có cáh nào gíup

Dinh Huu Nghia 7 năm, 7 tháng, 30 ngày, 18 giờ, 19 phút, 52 giây 3 3749
Trả lời câu hỏi
3 trả lời
Dinh Huu Nghia
Dinh Huu Nghia 7 năm, 6 tháng, 22 ngày, 9 giờ, 52 phút, 26 giây

tôi nghĩ ra cách rồi, nếu có thể bạn cài thêm Premier Pro cua adobe đó rồi rack là được

Dinh Huu Nghia
Dinh Huu Nghia 7 năm, 6 tháng, 22 ngày, 9 giờ, 52 phút, 27 giây

tôi nghĩ ra cách rồi, nếu có thể bạn cài thêm Premier Pro cua adobe đó rồi rack là được

trung hieu
trung hieu 7 năm, 6 tháng, 22 ngày, 19 giờ, 39 phút, 14 giây

bạn ơi bạn đã sửa được lỗi đó chưa vậy mình cũng đang bị lỗi đó mà không sửa kiểu gì đây..nếu biết bảo mình với nhé..thanks...

 1