Dinh Huu Nghia

Adobe Bridge CS6 Báo lỗi không vào được Camera Raw "Bridges parent application is not active" có cáh nào gíup

Dinh Huu Nghia 7 năm, 9 tháng, 6 ngày, 13 giờ, 40 phút, 48 giây 3 3772
Trả lời câu hỏi
3 trả lời
Dinh Huu Nghia
Dinh Huu Nghia 7 năm, 7 tháng, 29 ngày, 5 giờ, 13 phút, 22 giây

tôi nghĩ ra cách rồi, nếu có thể bạn cài thêm Premier Pro cua adobe đó rồi rack là được

Dinh Huu Nghia
Dinh Huu Nghia 7 năm, 7 tháng, 29 ngày, 5 giờ, 13 phút, 23 giây

tôi nghĩ ra cách rồi, nếu có thể bạn cài thêm Premier Pro cua adobe đó rồi rack là được

trung hieu
trung hieu 7 năm, 7 tháng, 29 ngày, 15 giờ, 10 giây

bạn ơi bạn đã sửa được lỗi đó chưa vậy mình cũng đang bị lỗi đó mà không sửa kiểu gì đây..nếu biết bảo mình với nhé..thanks...

 1