Mr.Simple

3G là gì?

Mr.Simple 7 năm, 11 tháng, 5 ngày, 20 giờ, 5 phút, 27 giây 2 754
Trả lời câu hỏi
2 trả lời
hagiang
hagiang 7 năm, 4 tháng, 30 ngày, 17 giờ, 49 phút, 18 giây

  3G là công nghệ điện thoại di động thế hệ thứ 3.

Bao gồm nhiều dịch vụ nhưng có 2 chức năng chủ yếu thoại và truyền số liệu tốc độ cao dựa trên công nghệ hiện đại

NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 8 giờ, 48 phút, 11 giây

3G là giai đoạn mới nhất trong sự tiến hóa của viễn thông di động. 1G của điện thoại di động là những thiết bị analog, chỉ có khả năng truyền thoại. 2G của ĐTDĐ gồm cả hai công năng truyền thoại và dữ liệu giới hạn dựa trên kỹ thuật số.

 1