hoangnhat

(08).66847.502 $$$$ Trung tam bao hanh sua chua may giat SANYO, TOSHIBA,PANASONIC,SAMSUNG,LG v.v...quan 1 (08

hoangnhat 4 năm, 6 tháng, 25 ngày, 21 giờ, 2 phút, 43 giây 0 559
(08).66847.502 $$$$ .Trung tam bao hanh sua chua may giat SANYO, TOSHIBA,PANASONIC,SAMSUNG,LG v.v...quan 1
(08).66847.502 $$$$ .Trung tam bao hanh sua chua may giat SANYO, TOSHIBA,PANASONIC,SAMSUNG,LG v.v...quan 1
(08).66847.502 $$$$ .Trung tam bao hanh sua chua may giat SANYO, TOSHIBA,PANASONIC,SAMSUNG,LG v.v...quan 1
(08).66847.502 $$$$ .Trung tam bao hanh sua chua may giat SANYO, TOSHIBA,PANASONIC,SAMSUNG,LG v.v...quan 1
(08).66847.502 $$$$ .Trung tam bao hanh sua chua may giat SANYO, TOSHIBA,PANASONIC,SAMSUNG,LG v.v...quan 1
***** C�ng ty ch�ng t�i chuy�n bảo h�nh – sửa chữa :
M�y giặt kh�ng v�o nước .
M�y giặt kh�ng giặt .
M�y giặt kh�ng xả nước .
M�y giặt kh�ng vắt .
M�y giặt bấm ph�m kh�ng ăn.
M�y giặt kh�ng l�m việc hết chu tr�nh .
M�y giặt cấp nước ho�i kh�ng ngưng .
M�y giặt l�c vắt bị k�u to .
M�y giặt bị đập th�ng ( chạy rung, lắc mạnh).
L�m đồng lại vỏ m�y giặt bị mục .
M�y giặt bị hư board khiển .
M�y giặt bị hư M� tơ .
TRUNG T�M BẢO H�NH - SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH
HO�NG NHẬT
Trung t�m Sửa chữa, bảo h�nh tận nh� tr�n to�n TPHCM
Được sự ủy quyền sửa chữa, cung cấp linh kiện v� bảo h�nh của h�ng :�TOSHIBA, PANASONIC, DAIKIN, SAM SUNG, MITSUBISHI, SHAPS, ELECTRULUX, LG, SANYO,v.v……….

Hiện l� trung t�m sửa chữa, bảo h�nh uy t�n nhất tại TP.HCM
Nếu trong qu� tr�nh sử dụng Qu� Kh�ch gặp những sự cố, hư hỏng, v.v…. th� h�y nhấc m�y v� gọi cho ch�ng t�i để đươc phục vụ tốt nhất.
C�ng ty ch�ng t�i chuy�n : Sửa chữa - bảo h�nh - bảo tr� – lắp đặt ( M�y Lạnh, M�y Giặt, Tủ Lạnh, M�y Nước N�ng, L� ViBa (vi s�ng), V.V…..)
C�c bước Tiến h�nh Sữa chữa:
Kiểm tra mức độ hư hỏng
B�o gi� cho kh�ch h�ng trước khi sửa chữa, b�o đ�ng gi�, đ�ng thiết bị sửa chữa.
Tiến h�nh sửa chữa, đưa v�o sử dụng.
Mọi thiết bị, linh kiện thay thế đều ch�nh h�ng, mới 100%
Bảo h�nh d�i hạn
L�m việc tất cả c�c ng�y trong tuần
Kh�ng ngại xa(kh�ng thu ph� kiểm tra)Xuất h�a đơn VAT khi qu� kh�ch y�u cầu
*****DỊCH VỤ CHĂM S�C KH�CH H�NG HO�N HẢO NHẤT TẠI TPHCM*****
Ch�ng t�i c� mặt tại địa chỉ kh�ch h�ng sau 30 ph�t. H�y gọi cho ch�ng t�i để được phục vụ tốt nhất!!!
Qu� kh�ch sẽ h�i l�ng với c�ch phục vụ chu đ�o của ch�ng t�i!
� Điện Thoại :� 08.66847502
Cơ sở 1:� 152/8 Trần Đ�nh Xu , quận 1
� HOTLINE:� 0937370930
Cơ Sơ 2:� 69 L� Thị Ri�ng , quận 1�
� HOTLINE :� 0903624985
Trả lời câu hỏi
0 trả lời